Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Północ

Prezydium Rady Seniorów Pragi - Północ

  • Janusz Nowakowski - Przewodniczący Rady Seniorów
  • Elżbieta Andrysiak - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
  • Maria Bajer-Oleszkowicz - Sekretarz

Członkowie Rady Seniorów Pragi - Północ

  • Dariusz Cecuda
  • Kazimierz Dąbrowski
  • Elżbieta Górniak
  • Marek Jasiński
  • Waldemar Jeziorski
  • Maria Pokój - przedstawicielka Dzielnicowej Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów

Kontakt

Rada Seniorów Dzielnicy Warszawa Praga-Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 pokój 533, V piętro,
03-708 Warszawa,
tel.: (22) 443 81 92

              pragapolnoc@wrs.waw.pl
              

 Rada Seniorów Pragi-Północ na stronie Dzielnicy

 http://nasza.praga-pn.waw.pl/page/476,rada-seniorow.html

Aktualności