II Seminarium Warszawskiej Rady Seniorów

 W dniu 17 listopada 2017 roku odbyło się II seminarium Warszawskiej Rady Seniorów .

Seminarium otworzył i przedstawił jego program Przewodniczący WRS - Marek Bryłowski.

Gośćmi seminarium byli: Włodzimierz Paszyński - Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy;Michał Szczerba - Poseł RP;Tomasz Pactwa - Dyrektor  Biura Projektów i Pomocy Społecznej;Krystyna Lewkowicz - Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Grzegorz Kubalski - Z-ca Dyrektora Biura Polskiego Związku Powiatów Polskich.

 Odbyły się trzy panele tematyczne:

- Rada Seniorów jako wsparcie osób starszych w kulturze i edukacji - prowadząca Grażyna Kucharska

-Zdrowie, samodzielność i opieka - prowadząca Ewa Kozdroń

- Współpraca Rad Seniorów - prowadząca Anna Polarczyk